Projekčná činnosť

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb.

- projekty pre stavebné povolenie
- architektonické štúdie
- pasporty budov


tel: +421 902 244 158
e-mail: muran@ectn.sk

-- powered by --

-